Dịch vụ dành cho phụ huynh

Dịch vụ dành cho phụ huynh


Trong cuộc sống thường ngày, bạn có bị rắc rối do không hiểu tiếng Nhật không?

Việc giúp phụ huynh an tâm có mối quan hệ gắn kết với việc đảm bảo tinh thần cho các bé.
Để các phụ huynh có thể yên tâm, chúng tôi xin đề xuất 3 dịch vụ sau.
Hỗ trợ “Ngay lập tức và cần thiết”

Dịch vụ biên dịch

Chúng tôi sẽ biên dịch những giấy tờ bằng tiếng Nhật cần thiết trong cuộc sống thường ngày mà quý khách cảm thấy chưa hiểu rõ như là thông báo từ nhà trường và thành phố

Ngôn ngữ có sẵn (8 ngôn ngữ): tiếng Anh, Trung Quốc, Bồ Đào Nha, Tây Ban Nha, Hàn Quốc, Việt Nam, Philippines, Khmer
1 ký tự (tiếng Nhật) hoặc Mỗi từ (đa ngôn ngữ)
Các thành viên Không phải thành viên
1 ký tự (tiếng Nhật) hoặc Mỗi từ (đa ngôn ngữ)

10 yen

13 yên
Các thành viên
1 ký tự (tiếng Nhật) hoặc Mỗi từ (đa ngôn ngữ)

10 yen

Không phải thành viên
1 ký tự (tiếng Nhật) hoặc Mỗi từ (đa ngôn ngữ) 13 yên

※Chưa bao gồm thuế

Dịch vụ phiên dịch (online)

Hãy sử dụng trong những trường hợp cần thông dịch như họp phụ huynh riêng ở trường học.
※Theo nguyên tắc, hãy thông báo trước 5 ngày sử dụng. Trường hợp khẩn cấp có thể thảo luận.

Ngôn ngữ có sẵn (7 ngôn ngữ): tiếng Anh, tiếng Trung, tiếng Bồ Đào Nha, tiếng Tây Ban Nha, tiếng Hàn, tiếng Philippines, tiếng Khmer

<Lý do cần liên hệ trước 5 ngày>
  • Để bảo đảm nhân lực hiểu rõ nội dung nhất có thể ứng theo mục đích sử dụng
  • Không chỉ thông dịch chỉ trong lúc đó mà còn có thể thiết lập thời gian trao đổi với thông dịch trước để có thể tận dụng tốt thời gian.

※Đối với thông dịch online, chúng tôi không sắp xếp thông dịch trong những buổi họp tập thể như lễ nhập học, buổi họp phụ huynh chung.
Vui lòng trao đổi trong trường hợp quý khách có mong muốn thông dịch trực tiếp.
Quý khách sẽ chi trả chi phí đi lại của thông dịch trực tiếp.
Ngoài ra, tùy địa điểm sẽ có những trường hợp không đáp ứng mong muốn của quý khách.
Mong quý khách thông cảm trước.

  
Các thành viên Không phải thành viên
~15 phút

1,500 yên

1,800 yên
15 phút~30 phút

3,000 yên

3,600 yên
30 phút~45 phút

4,500 yên

5,400 yên
45 phút~60 phút

6,000 yên

7,200 yên
Các thành viên
~15 phút

1,500 yên

15 phút~30 phút

3,000 yên

30 phút~45 phút

4,500 yên

45 phút~60 phút

6,000 yên

Không phải thành viên
~15 phút 1,800 yên
15 phút~30 phút 3,600 yên
30 phút~45 phút 5,400 yên
45 phút~60 phút 7,200 yên

※Chưa bao gồm thuế
※Sau đó, 1.500 yên (1.800 yên cho những người không phải là thành viên) sẽ được cộng thêm sau mỗi 15 phút.

Tiết học tiếng Nhật dành cho phụ huynh

Chúng tôi sẽ thực hiện lớp học kèm dành cho phụ huynh các bé.
Chúng tôi sẽ chuẩn bị những bài học ứng với nhu cầu của khách hàng như mong muốn học giao tiếp thông thường hay tiếng Nhật thương mại.

Ngôn ngữ có sẵn (7 ngôn ngữ): tiếng Anh, tiếng Trung, tiếng Bồ Đào Nha, tiếng Tây Ban Nha, tiếng Hàn, tiếng Việt, tiếng Philippines

Phí tham gia 8,000 yên
(Để tham gia lớp học tiếng Nhật ở công ty chúng tôi, nhất định cần phải tham gia hội viên.)
Luồng từ khi nhập học đến khi bắt đầu buổi học cũng giống như bài học cho trẻ em.
Mỗi tuần 1 lần
※Mỗi tháng 4 lần,
tuần thứ 5 không có tiết học
Mỗi tuần 2 lần
※Mỗi tháng 8 lần,
tuần thứ 5 không có tiết học
45 phút 10,800 yên 21,600 yên
60 phút 14,400 yên 28,800 yên
Mỗi tuần 1 lần
※Mỗi tháng 4 lần, tuần
thứ 5 không có tiết học
45 phút 10,800 yên
60 phút 14,400 yên
Mỗi tuần 2 lần
※Mỗi tháng 8 lần, tuần
thứ 5 không có tiết học
45 phút 21,600 yên
60 phút 28,800 yên

税別(ぜいべつ)

≪ Sự kiện do công ty tổ chức ≫ ※Dự kiến bắt đầu trong thời gian gần nhất
Hãy cùng các bạn đồng trang lứa sử dụng tiếng Nhật để chơi Origami (xếp giấy kiểu Nhật) nào!
Hãy thử cùng nhau học theo nhóm với các bạn có trình độ tiếng Nhật tương đương nhau nhé!
Ngoài lớp học kèm, chúng ta cũng có thể trải nghiệm nhiều hơn nữa trong việc học tiếng Nhật bằng cách gặp bạn bè và tiếp xúc tiếng Nhật trực tiếp.
Cả phụ huynh lẫn anh chị em đều có thể tham gia (※ Tính giá dành cho người không phải hội viên)
Hãy thoải mái tham gia vào thời gian rãnh nhé!