Trường Hikari Về những bài học tiếng Nhật riêng

Hãy đọc trước khi tham gia lớp học.

Mở tất cả

Về tiết học
 • Chúng tôi sẽ sử dụng một trong các chương trình như Skype, Zoom, Meet để tổ chức tiết học. Việc sử dụng cụ thể chương trình nào sẽ được quyết định sau khi trao đổi với giáo viên phụ trách.
 • Mong quý phụ huynh chuẩn bị kỹ vị trí có thể học tại nhà trước tiết học.
 • Trong tiết học online, chúng tôi sẽ sử dụng webcam, micro, tai nghe (trong trường hợp máy tính hoặc tablet không có sẵn chức năng đó). Ngoài ra, xin vui lòng chuẩn bị vị trí có Internet có thể thực hiện ổn định quá trình gọi online.
 • Đây là buổi học ngôn ngữ nên xin vui lòng bật video và mic trong suốt buổi học.
 • Ngày học sẽ được cố định. Về ngày và thời gian học sẽ được quyết định sau khi trao đổi với giáo viên phụ trách.
 • Tiết học sẽ được tổ chức với hình thức 1-1 giữa giáo viên và học sinh
 • Thời gian bắt đầu bài học
  • Trường hợp những chương trình có chức năng Call (gọi) như Skype: Nếu phía học sinh trễ, giáo viên sẽ gọi đến
  • Đối với dịch vụ tham gia lớp học như Zoom hoặc Meet: Khi đến giờ học, xin vui lòng vào tiết học theo chỉ định
 • Trường hợp quá 5 phút kể từ sau khi lớp học bắt đầu mà không có cuộc gọi từ giáo viên phụ trách thì hãy thông báo đến trang chủ của công ty qua mẫu yêu cầu (ghi rõ mục “giáo viên không đến”)
 • Trường hợp nhận file từ giáo viên thông qua chức năng Zoom chat hoặc cần mở URL (link) thì xin quý phụ huynh tự chịu trách nhiệm thực hiện
Về việc đến trễ
 • Trong trường hợp học sinh đến trễ thì thời gian kết thúc tiết học vẫn như bình thường.
  Ví dụ.) Tiết học từ 16:00 đến 16:45
  Trong trường hợp tiết học bắt đầu từ 16: 10 thì vẫn kết thúc như bình thường là 16:45
 • Trường hợp trễ trên 15 phút thì sẽ xem như hủy buổi học ngày đó. Trường hợp không thực hiện tiết học do hủy buổi học ngày hôm đó thì không được hoàn tiền lại.
 • Khi cần liên lạc đến trễ, vui lòng thông báo trực tiếp đến giáo viên phụ trách.
Về việc thay đổi ngày
 • Trường hợp không thể thực hiện được buổi học vào ngày dự tính thì xin vui lòng không hủy mà hãy thay đổi buổi học.
  Vì sẽ lập hợp đồng trả phí theo tháng nên sẽ không thực hiện hoàn tiền chỉ phần phí tiết học ứng theo khi hủy lớp. Xin quý phụ huynh thông cảm.
 • Khi có mong muốn thay đổi tiết học thì vui lòng thông báo trước giờ bắt đầu tiết học 24h. Thời gian được tính vào thời điểm giáo viên nhận được liên lạc.
 • Nếu liên lạc sau thời điểm trên thì sẽ được xem như là hủy buổi học đó. Buổi học bị hủy sẽ không được hoàn tiền.
 • Việc thay đổi chỉ được phép thực hiện trong tháng đó, không được lặp lại vào tháng sau. Thời gian tiêu chuẩn thay đổi của công ty sẽ tính theo giờ Nhật.
 • Dù trong trường hợp không thực hiện thay đổi được buổi học trong tháng đó thì cũng không thể hoàn tiền lại.
 • Về việc liên hệ thay đổi tiết học, xin vui lòng thông báo trực tiếp đến giáo viên phụ trách.
Về việc tạm ngừng hoặc hủy buổi học do kết nối Internet không tốt
 • Về việc trễ hoặc tạm ngừng hoặc hủy buổi học hôm đó do kết nối Internet không ổn định từ phía quý khách, chúng tôi xin phép không hoàn tiền lại. Xin quý khách thông cảm.
 • Trong trường hợp gián đoạn hoặc không thể bắt đầu tiết học do kết nối không ổn định từ phía giáo viên thì chúng tôi xin phép chuyển thời gian bù thêm 5 phút vào thời gian các tiết học còn lại của những ngày hôm sau. Về việc này, giáo viên phụ trách sẽ tự trực tiếp liên lạc. Ngoài ra, về việc phía chịu trách nhiệm đường truyền Internet không ổn định sẽ được công ty quyết định hợp lý.
Về sách giáo khoa
 • Không có sách giáo khoa chỉ định trước. Sau khi trao đổi với giáo viên phụ trách thì sẽ chọn sách giáo khoa ứng với học sinh
  Trường hợp cần mua sách mới, gia đình vui lòng chuẩn bị. Xin quý phụ huynh thông cảm.
Về bài tập về nhà
 • Về nguyên tắc sẽ có bài tập về nhà. Nội dung, số lượng và cách làm sẽ được quyết định sau khi thảo luận với giáo viên phụ trách.
  Trong trường hợp phụ huynh không mong muốn có bài tập thì hãy nói lại với giáo viên.
Về việc thanh toán phí
 • Vào cuối tháng, xin vui lòng thanh toán học phí của tháng tiếp theo.
  Trường hợp thanh toán trễ trên 8 ngày, quý khách vui lòng trả thêm 5% ứng theo học phí xem như là tiền phát sinh do vi phạm hợp đồng. Xin quý khách thông cảm.
 • Trường hợp không hoàn tất thanh toán trong cuối tháng, chúng tôi xin phép ngừng cung cấp tiết học đến khi hoàn tất việc thanh toán.
 • Những buổi học đã bị bỏ qua so với ngày dự tính với lý do thanh toán trễ sẽ không được bổ sung lại. Ngoài ra, sẽ không giảm học phí với lý do trên. Xin quý khách thông cảm.
<Học phí tính theo tháng>
1 tuần 1 lần
1 tháng 4 lần
1 tuần 2 lần
1 tháng 8 lần
45 phút 10,000 yên 20,000 yên
60 phút 13,500 yên 27,000 yên

※Trường hợp chỉ định kế hoạch tiết học ngoài những thông tin được ghi phía trên ví dụ như tiết học tập trung trong thời gian ngắn thì sẽ được tính dựa trên quy định học phí của công ty.

Phương pháp trả

 • (1)Chuyển khoản ngân hàng
  Tài khoản chuyển khoản: 三菱UFJ銀行 新橋支店 普通5397481 株式会社 光JS
  (Ngân hàng Mitsubishi UFJ, chi nhánh Shinbashi thông thường 5397481 Công ty cổ phần Hikari JS)
 • (2)Quyết toán qua thẻ
  ※chỉ lần đầu Xin hãy trả qua hình thức(1)hoặc(3)
 • (3)Thanh toán PayPal
  ※Quý khách sẽ chịu tiền phí dịch vụ. Xin quý khách thông cảm.
Thời gian bắt đầu tiết học
 • Sau khi lập kế hoạch và xác nhận số tiền chúng tôi sẽ bắt đầu tiết học.
Về thời gian buổi học
 • Không có giới hạn thời gian kết thúc
 • Đối với kế hoạch 1 tuần 1 buổi thì chúng tôi xin phép tiếp tục ít nhất 3 tháng trở lên, còn kế hoạch 1 tuần 2 lần thì sẽ tiếp tục ít nhất 2 tháng trở lên. Trường hợp hủy trong thời gian nói trên thì xin vui lòng thanh toán học phí trong thời gian hợp đồng tối thiểu
Về việc liên lạc với giáo viên
 • Về những vấn đề liên quan đến việc sử dụng cách liên lạc khác với những công cụ đã được xác nhận là hình thức liên lạc với giáo viên trong hợp đồng thì công ty chúng tôi xin phép không chịu trách nhiệm. Xin quý khách thông cảm.
Về việc thay đổi giáo viên
 • Trường hợp có mong muốn thay đổi giáo viên phụ trách thì hãy liên hệ đến trang chủ của công ty qua mẫu yêu cầu dành cho hội viên trước 48h tiết học kế tiếp. Chúng tôi sẽ tiếp nhận lí do mong muốn. Trong trường hợp có thể cải thiện bằng cuộc gặp mặt với giáo viên phụ trách hiện tại thì sẽ không thay đổi giáo viên. Nếu không cải thiện được, chúng tôi sẽ thay đổi giáo viên phụ trách.
 • Khi có mong muốn thay đổi, chúng tôi sẽ lập cuộc gặp mặt online và sẽ bắt đầu sau khi được chấp nhận.。
 • Tùy vào điều kiện giáo viên và ngày học mong muốn nên khó có thể giới thiệu được ngay giáo viên mới. Trong trường hợp đó, về phần tiết học đã được lên kế hoạch sẽ vẫn được thực hiện do giáo viên thay thế được chỉ định bởi công ty.
 • Đối với quý khách có mong muốn, chúng tôi sẽ tổ chức buổi học thử một lần trước khi tiết học chính thức với giáo viên mới sau khi đã chấp nhận giáo viên đã được giới thiệu trong buổi gặp mặt online. (Phí học thử 1,000 yên/30 phút)
 • Vui lòng cho chúng tôi biết trong vòng 5 ngày kể từ ngày gần nhất sau buổi phỏng vấn trực tuyến hoặc buổi học thử. Nếu quý khách chấp nhận thay đổi, hoặc nếu không liên hệ với chúng tôi trong thời gian này, chúng tôi sẽ quyết định thay đổi đối với giáo viên phụ trách.
 • Giáo viên có thể được thay đổi tối đa 3 lần một năm kể từ ngày bắt đầu hợp đồng.
 • Sau khi thay đổi giáo viên, vui lòng xóa thông tin liên hệ của giáo viên cũ.
 • Chúng tôi không thể chấp nhận yêu cầu thay đổi giáo viên trong vòng một tháng sau khi thay đổi.
Về việc thay đổi giáo viên do điều kiện hoàn cảnh từ giáo viên
 • Nếu giáo viên không thể tiếp tục bài học vì lý do nào đó, chúng tôi sẽ giới thiệu một giáo viên mới. Sau khi đồng ý, chúng tôi xin quý khách thông cảm vì sự bất tiện này, nhưng chúng tôi sẽ sắp xếp một cuộc gặp mặt trực tuyến với giáo viên mới một lần nữa trước khi buổi học bắt đầu và sẽ bắt đầu buổi học sau khi quý khách hàng hài lòng.
 • Có thể khó để giới thiệu một giáo viên mới ngay lập tức tùy thuộc vào điều kiện mong muốn của giáo viên và ngày quý khách mong muốn buổi học. Vào thời điểm đó, các bài học đã lên lịch sẽ được phụ trách bởi một giáo viên thay thế do chúng tôi chỉ định.
 • Nếu muốn, trước buổi học chính thức với giáo viên mới, nếu quý khách đã chấp nhận giáo viên được giới thiệu trong buổi gặp mặt trực tuyến, quý khách có thể có một buổi học thử miễn phí (thời gian học thử 30 phút). Sau buổi học thử miễn phí, nếu muốn có thêm một buổi học thử nữa, quý khách có thể đặt một buổi học thử trả phí (phí học thử 1.000 yên / 30 phút).
 • Chúng tôi sẽ quyết định thay đổi giáo viên qua việc quý khách liên hệ đến trong vòng 5 ngày kể từ ngày gặp mặt trực tuyến hoặc buổi học thử gần nhất.
 • Sau khi thay đổi giáo viên, xin vui lòng xóa toàn bộ thông tin liên lạc với giáo viên phụ trách trước đây.
Về mail được gửi cùng một lúc từ công ty
 • Chúng tôi sẽ gửi cho quý khách thông báo qua email cùng một lúc. Chúng tôi sẽ gửi qua địa chỉ email quý khách đã cung cấp khi đăng ký.
Về việc đồng ý đăng hình ảnh, video
 • Trong một số trường hợp hiếm hoi, chúng tôi có thể chụp ảnh và quay video lớp học và sử dụng chúng.

【Mục đích sử dụng】

 • (1)Đăng trên trang chủ , tài khoản mạng xã hội của công t
 • (2)Giới thiệu các ví dụ nghiên cứu bài học trong đào tạo giáo viên
  Khi sử dụng, chúng tôi sẽ che mặt và tên của bạn để không ai có thể nhận dạng được. Chúng tôi sẽ không sử dụng cho bất kỳ mục đích nào ngoài mục đích trên.
  Nếu quý khách không muốn chụp hoặc sử dụng ảnh / video, vui lòng liên hệ với chúng tôi bằng cách sử dụng mẫu yêu cầu dành cho thành viên của trang web của chúng tôi (điền vào các mục mà bạn không đồng ý trong cột khác).
Về bản khảo sát định kỳ, phỏng vấn
 • Chúng tôi sẽ gửi cho quý khách một bảng câu hỏi về lớp học ba tháng một lần. Quý khách có thể tùy chọn trả lời, không bắt buộc.。

【Mục đích thực hiện】

 • (1)Hiểu rõ cuộc sống và tình hình học tập của bé
 • (2)Xem xét kế hoạch học tập của bé
 • (3)Lắng nghe các mối quan tâm và ý kiến khác
  Chỉ đại diện của chúng tôi và nhân viên phụ trách công ty chúng tôi sẽ đọc bảng câu hỏi mà quý khách đã trả lời. Chúng tôi sẽ chỉ tiết lộ cho giáo viên phụ trách khi quý khách yêu cầu.
Về tư vấn online
 • Có thể thiết lập buổi tư vấn trực tuyến theo nguyện vọng của khách hàng.
  Vui lòng chọn một trong các hình thức sau.
 • (1)Buổi gặp mặt hai bên giữa khách hàng và đại diện của chúng tôi (Nếu cần thông dịch viên, chúng tôi sẽ tổ chức buổi gặp mặt 3 bên bao gồm thông dịch viên)
 • (2)Buổi gặp mặt hai bên giữa khách hàng và giáo viên phụ trách
 • (3)Khách hàng, đại diện của chúng tôi, giáo viên phụ trách
  (Không có phiên dịch, 600 yên / 30 phút/ 1 lần, có phiên dịch, 1.200 yên / 30 phút/ 1 lần)
  Xin vui lòng sử dụng.
Về việc tạm ngừng dịch vụ (tiết học)
 • Theo nguyên tắc chung, vui lòng gửi yêu cầu từ mẫu yêu cầu của hội viên trên trang web của chúng tôi trước ngày 15 của tháng trước khi bạn muốn tạm ngừng dịch vụ.
 • Không có giới hạn ngừng dịch vụ
 • Về việc ngừng dịch vụ giữa tháng, chúng tôi xin không hoàn tiền lại.
 • Khi muốn bắt đầu học lại, quý khách vẫn có thể chỉ định lại giáo viên phụ trách cũ nhưng tùy vào điều kiện hoàn cảnh của giáo viên cũng có những trường hợp chúng tôi không thể đáp ứng mong muốn của quý khách. Xin hãy thông cảm.
Về việc kết thúc dịch vụ (tiết học)
 • Theo nguyên tắc chung, vui lòng gửi yêu cầu từ mẫu yêu cầu của hội viên trên trang web của chúng tôi trước ngày 15 của tháng trước khi bạn muốn kết thúc dịch vụ
 • Nếu ngừng dịch vụ giữa tháng, chúng tôi xin không hoàn tiền lại. Xin quý khách thông cảm.
Về việc hủy hợp đồng
 • Trường hợp không thể tổ chức tiết học thoải mái với những lý do như liên tục hủy buổi học mà chưa xin phép hoặc thái độ học tập không tốt, hoặc phát hiện những hành vi hay lời nói không phù hợp như tống tiền, quấy rối tình dục hoặc những lời lăng mạ đối với nhân viên của chúng tôi, công ty chúng tôi có thể chấm dứt hợp động dịch vụ này. Trong trường hợp đó, phí đã trả hàng tháng sẽ không được hoàn lại.
 • Trường hợp quý khách mất tư cách thành viên vì bất kỳ lý do gì, chúng tôi xin phép ngừng sử dụng dịch vụ này và đồng thời với việc quý khách mất tư cách thành viên với bất kỳ lý do gì. Ngoài ra, chúng tôi không thể hoàn lại phí hàng tháng mà bạn đã trả. Xin lưu ý.
Khác
 • Nội quy bài học này có thể thay đổi. Chúng tôi sẽ thông báo cho bạn về bất kỳ thay đổi nào.
 • Nếu bạn có bất kỳ câu hỏi hoặc thắc mắc nào, vui lòng sử dụng mẫu yêu cầu dành cho hội viên trên trang web của chúng tôi.